Certificering

EPAL

EPAL staat voor 'European Pallet Association' en werd opgericht in 1991. De organisatie groepeert bedrijven die beschikken over een licentie voor de productie of reparatie van EPAL-/EUR-pallets en -boxpallets. EPAL bewaakt wereldwijd de kwaliteit van EPAL-laad- en losmiddelen en laat daarvoor kwaliteitscontroles uitvoeren door een onafhankelijk extern orgaan (geen banden met producenten, reparateurs of gebruikers).

NIMP15/ ISPM15

ISPM 15 staat voor 'International Standards For Phytosanitary Measures No. 15', het is een internationale fytosanitaire regeling die ontwikkeld is door het IPPC (International Plant Protection Convention, oftewel het internationale verdrag voor de bescherming van planten). De regeling heeft rechtstreeks betrekking op de behandeling van hout met een dikte van meer dan 6 mm dat gebruikt wordt om producten tussen verschillende landen te vervoeren. Het hoofddoel is het voorkomen van het vervoer en de verspreiding over landsgrenzen heen van ziekten en insecten die een negatieve invloed kunnen hebben op planten of ecosystemen.

PEFC

PEFC staat voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes', het is een wereldwijd certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer. Concreet gezien, promoot PEFC bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch verantwoord is. Het PEFC-keurmerk op een product garandeert de consument dat het gekochte product afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

ISO 9001

ISO 9001 bepaalt aan welke criteria een managementsysteem moet voldoen. Deze standaard is gebaseerd op een aantal principes van kwaliteitsmanagement, waaronder een sterke klantgerichtheid, motivatie en betrokkenheid van het management, procesmatige aanpak en voortdurende verbetering. ISO 9001:2015 helpt ervoor te zorgen dat klanten consistente producten en diensten van goede kwaliteit krijgen, met als tegenprestatie goede zakelijke voordelen.

Val-I-Pac

VAL-I-PAC is een samenwerkingsakkoord tussen de drie Belgische gewesten om het recyclen van industriële verpakkingen te stimuleren en te coördineren.

 

 

Certificering

 


EPAL Belgium recycling Pallets

EPAL Logico

auto2020

 

 

 

 


EPAL Paletterie Francois

ISO-9001 Paletterie Francois


NIMP15

PEFC.png


PEFC